Najnowsze technologie świetlne LED - GOMAR PLUS - producent

Gomar PLUS Andrzej Łyżwa

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA GOMAR PLUS

w ramach Osi priorytetowej II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA  PRZEDSIĘBIORSTW

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Gomar Plus poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji na rynkach niemieckim, holenderskim i austriackim

Wynikiem realizacji projektu będzie udział w targach Get Nord (Niemcy); Power Days(Austria); LED Expo(Holandia) , przygotowanie niezbędnej  infrastruktury logistycznej, wystawienniczej, technicznej, osobowej oraz promocyjnej.

Projekt realizowany od 01.09.2018 roku do 30.11.2019 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 352 693, 50 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 299 789,48  PLN

 


 

Gomar Plus Andrzej Łyżwa

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

,, Nowy model biznesowy internacjonalizacji Firmy Gomar Plus szansą na rozwój eksportu innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych produktów Firmy.”

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki Gomar Plus Andrzej Łyżwa poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji.

W ramach projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji zmierzający do wejścia Gomar Plus Andrzej Łyżwa do rozwoju eksportu innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych produktów firmy

Projekt realizowany od 3 lipca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 90 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 45 000,00 PLN

                                                                                                                     


Projekty zrealizowane

 Firma „Gomar Plus” Andrzej Łyżwa zrealizowała projekt pn.

„Opracowanie metodologii do diagnostyki parametrów oraz określenia ich długookresowej stabilności dla diod świecących LED”

w ramach

Działania III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013

Numer wniosku: WND-RPLD.03.03.00-00-059/12

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.03.00-00-059/12-00

z dn. 04 września 2013r.banner UE

 


 

Pliki do pobrania - archiwum:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zasady oceny oferty

Protokół wyboru oferty

Protokół z postępowania

Kryterium oceny ofert