Zmień język:
pl en
PRODUCENT OŚWIETLENIA LED
Menu

Dioda elektroluminescencyjna - dzieło radzieckich techników czy amerykański wynalazek?

Diody elektroluminescencyjne to diody emitujące światło. Są nazywane diodami LED od angielskiego określenia light-emitting diode. Są to diody półprzewodnikowe. Świecą się po przyłożeniu napięcia i mogą emitować promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu. Obecnie są powszechnie stosowane w różnych rodzajach oświetlenia zarówno tego wykorzystywanego na co dzień w prywatnych domach, różnego rodzaju pojazdach, w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej, jak i w szklarniach czy podczas dezynfekcji pomieszczeń. Diody LED są stosowane również w elektronice oraz urządzeniach służących do fotodetekcji.

Kto wynalazł diodę LED?

Jako pierwszy formułę diod LED światła widzialnego opracował, a następnie rozpowszechnił stosowanie tej technologii amerykański inżynier pracujący dla General Electric Company – Nick Holonyak Junior. Miało to miejsce w 1962 roku. To właśnie on doprowadził do tego, że już w latach 60. XX wieku zaczęto produkować diody LED. Z tego względu jest on oficjalnie uważany za wynalazcę diod elektroluminescencyjnych.

Jednak dużo wcześniej, bo już w latach 20. XX wieku radziecki technik radiowy Oleg Łosiew odkrył podczas przeprowadzania badań półprzewodników, że diody ostrzowe, których złącza są zrobione z węgliku krzemu mają zdolność emitowania światła. Odkrycie to dokładnie przebadał, a następnie pomiędzy 1927 a 1930 rokiem skrupulatnie opisał w 16 artykułach naukowych szczegółowo opisujących działanie diod elektroluminescencyjnych. To dokonanie sprawiło, że jest on uznawany za pierwszego odkrywcę efektu elektroluminescencji.

Czym jest elektroluminescencja?

Elektroluminescencja odkryta przez Olega Łosiewa w 1923 roku to naturalne zjawisko, na którym bazuje technologia diod LED. Polega ono na tym, że w niektórych ciałach stałych i gazach pod wpływem przepływu prądu, wyładowania elektrycznego, pola elektrycznego czy fali elektromagnetycznej dochodzi do zjawiska luminescencji, czyli świecenia. Wypromieniowanie fali świetlnej następuje kosztem energii wzbudzonych elektronów w atomach danej substancji. Zjawisko to zaobserwowano w rozrzedzonych gazach i ciałach stałych, gazach szlachetnych i parach.

Diody LED wyposażone są w płytki kryształu o bardzo małych wymiarach, które znajdują się wewnątrz przezroczystej obudowy. Płytki te stanowią najważniejszą część diod LED, gdyż to właśnie one emitują światło, kiedy przepływa przez nie prąd. Mogą emitować światło monochromatyczne o określonej barwie. Wyróżniamy np. diody LED emitujące światło czerwone, żółte, zielone czy niebieskie. Światło w kolorze białym uzyskuje się poprzez zmieszanie ze sobą kolorów podstawowych (czerwień, zieleń i niebieski) albo przez wykorzystanie luminoforu (substancja, która oświetlona kolorowym światłem sama zaczyna emitować światło o białej barwie).