Zmień język:
pl en
PRODUCENT OŚWIETLENIA LED
Menu

Co robić z zużytym oświetleniem LED?

Oświetlenie LED jest energooszczędne, ekologiczne, zapewnia dobrą jakość światła, a przede wszystkim wyróżnia się wyjątkową trwałością. Jednak jak każde inne źródło światła może ulegać uszkodzeniom. Co zrobić ze zużytym oświetleniem LED? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

Właściwe postępowanie ze zużytym oświetleniem LED

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) zużyte oświetlenie, w tym żarówki LED, zaliczane są do tzw. elektrośmieci, które należą do kategorii odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że nie wolno ich wyrzucać do zwykłych kontenerów na odpady! Informacja o tym zawsze znajduje się na opakowaniu sprzętu oświetleniowego w formie charakterystycznego symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci. Tego rodzaju odpady muszą być selektywnie zbierane, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny w wysokości nawet do 5 000 złotych.

Trzeba przy tym pamiętać, że odpady niebezpieczne są szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Jednocześnie jest to surowiec, który aż w 90% może zostać przetworzony i wykorzystany powtórnie. Warto więc zadbać o to, aby oświetlenie LED poddane zostało procesowi recyklingu

Oświetlenie LED oddaj do elektrośmieci

Zużyte oświetlenie LED należy oddać do elektrośmieci. Tego rodzaju odpady można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w najbliższej okolicy. Funkcjonują one w każdej gminie.

Kupując nowy sprzęt, zużyty można oddać w sklepie. Punkty sprzedaży mają obowiązek go przyjąć, jeśli jest tego samego rodzaju i pełnił takie same funkcje jak zakupiony towar. Oprócz tego sklepy wielkopowierzchniowe mają obowiązek przyjąć zużyty sprzęt oświetleniowy bez konieczności zakupu nowego (odpad nie może być jednak większy niż 25 cm). Możliwości jest zatem wiele! Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że zużyte oświetlenie LED trafi do recyklingu.

Dlaczego zużyte oświetlenie LED powinno trafić do recyklingu?

Zużytego oświetlenia LED nie należy traktować jako odpad, lecz wartościowy surowiec, który może być przetworzony i ponownie wykorzystany. W procesach recyklingu znaczna jego część jest odzyskiwana, a następnie używana w innych procesach produkcyjnych. W ten sposób pozyskiwane są m.in. materiały metalowe, tworzywa sztuczne, elementy elektroniczne czy szkło.

Zachęcamy do rozsądnego, ekologicznego i zgodnego z prawem postępowania ze zużytym oświetleniem LED.